Wednesday, 30 April 2008

perkembangan tamadun Islam di Andalus

Ulasan kertas kerja
Perkembangan Tamadun Islam Di Andalus (711-1492M):
Satu Sorotan Sejarah Menurut Sumber-sumber Berbahasa Indonesia


Dalam bahagian ini penulis membincangkan tentang perkembangan tamadun Islam di Andalus, yang menjurus kapada kedatangan Islam ke Andalus, kekusaan Banu Umayyah di Andalus dan kekusaan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali dengan Muluk Tawa’if, bagi melengkapkan penulisan beliau, penulis juga membincangkan tentang kemerosotan Islam di Andalus. Di dalam bahagian yang membincangkan tentang kerajaan Muluk Tawa’if penulis menghuraikan secara rengkas tetapi bermaklumat tentang kerajaan-kerajaan kecil yang terapat di Andalus Antaranya kerajaan Banu Hamud di Cardova dan di Malaga, kerajaan banu ‘Abbad, kerajaan Banu Aftas, kerajaan Banu Dhu al-Nun, kerajaan banu Sanjanah, kerajaan Banu Hud, kerajaan al-Murabitun, kerajaan al-Muwahhidun dan kerajaan Banu al-Ahmar.

Menurut penulis, sebelum Islam betapak di Andalus, semenanjung ini peritah oleh Raderick (709-711M) yang berpusat di Toledo. Kerajaan ini bermusuh dengan kerajaan yang diperintah oleh Ceuta yang terletak di Afrika Utara. Kerajaan Ceuta telah meminta bantuan dari Amir Musa b. Nusayr (716M) untuk berkomplot melawan kerajaan yang diperintah oleh Raderick, dan ini merupakan peluang yang baik bagi orang Islam untuk menawan Andalus. Akhirnya Andalus apat ditawan oleh tentera Islam di bawah pimpinan Tarik b. Ziyad.

Ketika kerajaan Banu Umayyah bertapak di Andalus (756-1031) di bawah pimpinan Abd al-Rahman al-Dakhil, beliau telah memindahkan pusat pemerintahan dari Toledo ke Cordova dan memerintah selama 34 tahun. Pada masa pemerintahannya beliau telah menjadikan bumi Andalus yang genrsang kepada bumi yang subur menghijau, ekonomi yang mantap dan pentandiran yang begitu memberangsangkan dari segenap aspek sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman pemerintahan Banu Umayyah terdapat seramai 17 orang Amir yang memerintah kerajaan ini yang berjaya meluaskan kekusaannya selama 320 tahun. Setelah kerajaan Banu Umayyah mengalami zaman kegelapan dan kelemah lantaran daripada itu wujudnya kerajaan Muluk Tawa’if di Andalus. Kerajaan ini wujud disebabkan kelemahan pemerintahan kerajaan pusat yng terletak di Cordova. Keraajan Muluk Tawa’if yang pertama yang muncul pada waktu tersebut ialah kerajaan Banu Hamud di Cardova yang dipimpin oleh Amir ‘Ali b. Hammud (407H/1016M) yang memakai gelaran al-Mutawakil, memerintah selama 8 tahun dan kemudiannya diperintah oleh kerajaanBanu Hammud yang berpusat di Malaga, kerajaan ini memeritah selama 28 tahun dan mempunyai 5 orang pemerintah selama tempoh pemerintahannya. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama kerana berlaku perebutan kuasa dan peperang saudara dan ini merupakan faktor kelemah kerajaan Banu Hammud.

Kerajaan Banu ‘Abbad di Seville yang diasaskan oleh Abu Qasim bertapak di di Andalus (414H/1023M). al-Mu’tadid (1041-1068) kemudian al-Mutamid (1068-1091M). Kerajaan ini bertahan selama 69 tahun dan dipimpin oleh tiga orang pemerintah iaitu Abu Qasim (1023-1041M), al-Mu’tadid (1041-1068) dan kemudiannya al-Mutamid (1068-1091M). Kerajaan ini akhirnya berjaya ditawan oleh kerajaan al-Murabitun dan berakhirlah kerajaan banu ‘Abbad di Andalus. Kerajaan Banu Aftas yang berpusat di Badajoz, Portogal pula diasakan oleh ‘Abd Allah b. Musallamah ( 1030M), beliau merupakan keturunan Banu Aftas dan juga merupakan panglima perang yang dihormati dan disegani. Kerajaan ini berjaya bertapak di Andalus selama 66 tahun dan mempunyai tiga orang pemerintah. Pada tahun 1096 kerajaan ini telah ditawan oleh kerajaan al-Murabitun dan lantaran daripada itu berakhirlah pemerintahannya di bumi Andalus.

Kerajaan Banu Dhu al-Nun yang berpusat di Toledo diasaskan oleh Amir ‘Ismail b. Abd al-Rahman b.Sulayman b. Dhi al-Nun dari kabilah Yamani. Setalah beliau berjaya memperluaskan kekuasaan pemerintahan, beliau kemudiannya mengishtiharkan pemerintahan sendiri dan memakai gelaran al-Zafir (1035-1037M). Kerajaan Banu Dhu al-Nun memerintah selama 51 tahun yang dipimpin oleh tiga orang pemerintah iaitu al-Zafir, al-Ma’mun dan al-Qadir. Kerajaan ini kemudiannya berjaya ditawan oleh Alfanso pada tahun 1085M yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Banu Dhu al-Nun.
Menurut penulis, kerajaan Banu Sanjanah di Granada dikenali dengan nama Banu Ziri kerana diasaskan oleh seorang Amir yang bernama Amir Zawi b. Ziri yang merupakan dari suku besar Sanjanah. Disebabkan konflik dalaman yang berlaku dalam kerajaan Sanjanah di Afrika Utara Zawi b. Ziri telah pergi ke Andalus dan memberi sepenuh ketaatan kepada al-mansur dan dilantik menjawat jawatan sebagai panglima dan Gabenor di Granada, beliau kemudiannya membentuk kerajaan sendiri yang bebas dari pemerintahan pusat setelah tercetusnya perang di Cordova yang dikenali dengan nama kerajaan Banu sanjanah yang memeritah selama 82 dan diperintah oleh lima orang Amir, kerajaan ini jatuh semasa zaman pemerintah ‘Abd Allah b. Yaqin (1074-1090M.

Manakala kerajaan Banu Hud yang teletak di timur laut Andalus, dan berpusat di Saragossa yang mempunyai dua pelabuhan utama iaitu Tarragona dan Tertosa, kerajaan ini diasaskan oleh Abu Ayyub Sulayman b. Muhammad b. Hud pada tahun 1019M setelah berjaya menyingkir Amir al-Muzaffar di Saragossa dan memakai gelaran al-Musta’in. Kerajaan ini berjaya memerintah selama 100 tahun di bawah pimpinan lima orang Amir. Pada tahun 1118M kerajaan ini telah berjaya berjaya dikalahkan oleh Alfanso I dan sekaligus melenyapkan pemerintahannya di Andalus.

Menurut penulis lagi, kerajaan lain yang terdapat di Andalaus ialah kerajaan al-Murabitun yang diasaskan oleh Yusuf b. Tashfin pada 1090M dari golongan Barbar lamtunah, yang berasal dari satu gerakan keagamaan. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang kuat pada masa tersebut dan berjaya meluaskan kekuasaannya di Andalus, beliau meniggal dunia pada usia 100 tahun dan sempat memerintah selama 46 tahun, kerajaan al-Murabitun diganti oleh anak beliau pada tahun 1106-1142M yang memerintah selama 36 tahun dan kemudiannya diganti oleh Tasyfin b. Ali pada tahun 1120M setelah berlakunya pelbagai konflik dalaman, kerajaan al-Murabitun kemudiannya berjaya ditawan oleh kerajaan Muwahhidun pada tahun 1146M yang berpusat di Afrika Barat.

Kerajaan al-Muwahhidun merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ‘Abu al-Mu’min pada tahun 1130M berasal dari golongan Barbar suku masmudah yang merupakan satu gerakan ketauhidan. Pada zaman pemerinahan al-Mu’min beliau telah berjaya meluaskan pemerintahannya di Amdalus sehingga keperbatasan kerajaan Fatimiyyah, beliau juga telah banyak membuat pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Kerajaan al-Muwahhidun di perintan oleh lima orang Amir antaranya ‘Abd al-Mu’min (1130M), Abu Ya’qub Yusuf I (1163M), Abu Ya’qub al-Mansur (1182M), Muhammad al-Nasir (1199M) dan Abu Ya’qub Yusuf II (1213-1223M). Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan yang sezaman dengan zaman pemerintahan Sultan Salih al-Din al-Ayyubi, kerajaan al-Muwahhidun dapat ditewaskan oleh tentera Kristian pada zaman pemerintahan Abu Ya’qub Yusuf II dan sekaligus melenyapkan kekuasaanyan yang memerintah selama 155 tahun.

Sebuah lagi kerajaan kecil yang begitu habat dan paling lama memerintah di Andalus ialah kerajaan Banu Ahmar atau dikenali juga dengan kerajaan Nasriyah yang berpusat di Granada. Kerajaan ini diasaskan oleh Muhammad b. Yusuf b. Nasr dan pemerintah yang terakhir ialah Abu ‘Abd Allah b. Mawlay ‘Ali, kerajaan ini berjaya memerintah selama 250 tahun. Kemudiannya, kerajaan Banu Ahmar berjaya dikalahkan oleh kerajaan Kristian di bawah pimpinan Raja Fardinad dan Ratu Isabella pada tahun 1491M. Setelah jatuhnya kerajaan Banu Ahmar maka berakhirlah kerajaan Islam agung Islam di Andalus yang meninggalkan sejarah ketamadun Islam yang begitu gah dan hebat di mata dunia.

Menurut penulis, zaman kemerosotan Islam di Andalus bermula setelah jatuhnya kerajaan Banu Ahmar di yang berpusat di Granada disebabkn oleh gabungan kuasa antara Raja Fardinad dan Ratu Isabella yang telah meletakkan dua syarat yang sangat sukar di terima oleh umat Islam iaitu menganut agama Kristian atau meninggalkan bumi Andalus. Umat Islam dan orang Yahudi diperlakukan begitu kejam oleh golongan Kistian. Peradaban dan tamadun Islam di Andalus dimusnahkan. Masjid di Cordova di jadikan gereja, manakala perpustakaan, buku-buku dan manuskrip dibakar dan dimusnahkan oleh orang Kristian. Semua peninggalan bersejarah umat Islam terdahulu hanya menjai warisan dunia pada hari ini.

1 comment:

nur diana khairunnisa bt nazaruddin said...

Assalamualaikum,
saya mengambil isi entry tuan untuk kerja kursus saya. harap tuan mengizinkannya ya. Terima kasih atas jasa tuan.
Asalamualaikum.