Thursday, 16 December 2010

Puasa 10 Muharram


Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bidah di dalamnya. Adapun yg dituntunkan syariat kepada kita pd hari itu HANYANYAH BERPUASA, dengan dijaga agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi. Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pd hari asyura di masa jahiliyyah, Rasulullah pun melakukannya pd masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di Madinah beliau berpuasa pd hari itu dan memerintahkan umatnya utk berpuasa. (HSR Bukhari 3/454, 4/102, 244, 7/ 147 Muslim 2/792, dll)


Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang2 Yahudi berpuasa pd hari asyura. Beliau bertanya:Apa ini? Mereka menjawab:Sebuah hari yg baik, ini adlh hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dr musuh mereka, mk Musa berpuasa pd hari itu sbg wujud syukur. Maka beliau rasulullah menjawab:Aku lebih berhak thd Musa drpd kalian(Yahudi), mk kami akan berpuasa pd hari itu sbg bentuk pengagungan kami thd hari itu. (HSR Bukhari 4/244, 6/429)


Rasulullah ditanya ttg puasa Asyura, beliau menjawab:Puasa itu bias menghapuskan dosa2 kecil pd thn kemaren.(HSR Muslim 2/818-819)


Cara Berpuasa di Hari Asyura


1. Berpuasa selama 3 hari tgl 9, 10, dan 11 Muharram

Berdsrkan hadits Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dng lafadz sbgmana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dlm al-Huda dan al-Majd Ibnu Taimiyyah dlm al-Muntaqa 2/2: Selisihilah orang yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya. Dan pd riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang al-Urf asy-Syadzi: Puasalah pd hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan jnglah kalian menyerupai orang Yahudi. Namun di dlmnya sanadnya ada rawi yg diperbincangkan.

Ibnul Qayyim berkata (dlm Zaadud Maal 2/76):Ini adlh derajat yg paling sempurna. Syaikh Abdul Haq ad-Dahlawi mengatakan:Inilah yg Utama.


Ibnu Hajar did lm Fathul Bari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan ini. Dan termsk yg memilih pendapat puasa 3 hari tsb adalah asy-Syaukani (Nailul Authar 4/245) dan Syaikh Muh Yusuf al-Banury dlm Marifus Sunan 5/434. Namun majoriti ulama yg memilih cara ini adl lebih dimaksudkan utk berhati2. Ibnul Qudamah did lm al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yg memilih puasa 3 hari pd saat timbul kerancuan dlm menentukan awal bulan.


2. Berpuasa tgl 9 10 Muharram


Majoriti Hadits menunjukkan cara ini: Rasulullah berpuasa pd hari asyura dan memerintahkan berpuasa. ?Para shahabat berkata:Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi. Beliau bersabda:Di thn depan insyaAllah kita akan berpuasa pd tgl 9., tetapi sebelum datang thn depan Rasulullah telah wafat. (HSR Muslim 2/798)


Dlm riwayat lain:Jk aku masih hidup pd thn depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pd hari kesembilan.(HSR Muslim 2/798; Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani dll)

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dlm Fathul Baari 4/245 :Keinginan beliau utk berpuasa pd tgl 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tdk hanya berpuasa pd tgl 9 saja, namun juga ditambahkan pd hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan utk berhati2 dan mungkin juga utk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan kedua inilah yg lebih kuat, yg itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim: Dari Atha, dia mendengar Ibnu Abbas berkata:Selisihilan Yahudi, berpuasalah pd tgl 9 dan 10. (Abdurrazaq, Thahawi, Baihaqi, dll)


3. Berpuasa pd tgl 9 10 atau 10 11 Muharram


Berpuasalah pd hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.(Hadits DHOIF, riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Thahawi) Hadits marfu ini tdk shahih krn ada 3 illat (cacat): - Ibnu ABi Laila, lemah krn hafalannya buruk. - Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah - Perawi sanad hadits tsb scr mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal drpd perawi jalan/sanad marfu Jd hadits diatas Shahih scr mauquf sbgmana dlm as-Sunan al-Matsurah karya As-SyafiI no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dlm Tahdzibul Atsar 1/218. Ibnu rajab berkata (Lathaiful Maarif hal 49):

Dlm sebagian riwayat disebutkan ATAU SESUDAHNYA mk kata ATAU disini mungkin krn keraguan dari perawi atau memang menunjukkan kebolehan.


Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):Dan ini adl akhir perkara Rasulullah, dahulu beliau suka mencontohi ahli kitab dlm hal yg tdk ada perintah, lebih2 bila hal itu menyelisihi orang2 musyrik. Maka setelah fathu Makah dan Islam menjd termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sbgmn dlm hadits shoheh. Mk masalah puasa asyura termsk dlm hal itu. Mk pertama kali beliau mencontohii ahli kitab dan berkata:Kami lebih berhak atas Musa drpd kalian., kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, mk beliau menambah sehari sebelum ATAU sesudahnya utk menyelisihi ahli kitab. Ar-RafiI berkata (at-Talhish al-Habir 2/213):berdskan ini, seandainya tdk berpuasa pd tgl 9 mk dianjurkan utk berpuasa pd tgl 11.


4. Berpuasa pd tgl 10 Muharram saja


Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):Puasa asyura mempunyai 3 tingkatan, yg terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambahpuasa pd tgl 9, dan tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9 dan 11. Wallahu alam.


Sumber

PUASA ASYURA Disalin dari Majalah As-Sunnah edisi 03/V/1421H-2001M