Wednesday, 7 October 2009

AYAT AL-QURAN DISEBALIK WAKTU GEMPA BUMI YANG BERLAKU


Gempa bumi di Padang Indonesia jam 17:16, lihat surah ke 17 ayt ke 16.


{16} Dan apabila Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan orang yang hidup mewah di antara mereka supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan. lalu Kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.

Susulannya pada jam 17:58, lihat surah ke 17 ayat ke 58,

{58} Dan tiada sesebuah negeri pun melainkan Kami akan membinasakannya sebelum hari Kiamat, atau Kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa yang berat; yang demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab Lauh Mahfuz.

Berlakunya gempa bumi pd tanggal 30/9/, lihat surah ke 30 ayat ke 9.


{9} Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu dari mereka? Orang itu lebih kuat daripada mereka, dan mereka telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang mereka lakukan, dan orang itu telah didatangi oleh Rasul-rasul-Nya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

Gempa bumi di jambi 9/10 tahun 2007 jam 6.30 lihat surah ke 6 ayat 30

{30} Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, Allah berfirman: Bukankah hari Kiamat ini suatu perkara yang benar? Mereka menjawab: Benar, demi Tuhan kami! Allah berfirman lagi: Oleh itu, rasalah azab seksa neraka dengan sebab kamu telah kufur ingkar.

Gempa bumi yang berlaku pada jam 8.52


{52} (Keadaan orang kafir itu) samalah seperti Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha berat seksa-Nya.


SEMOGA KITA TERMASUK DALAM GOLONGAN ORANG YANG DAPAT MENGAMBIL HIKMAH DAN PELAJARAN DARIPADA APA YANG BERLAKU.