Monday, 6 December 2010
KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI SR MOD SEPENUH MASA DAN KPLI j-QAF MOD LPBS
AMBILAN JANUARI 2011


Bil

Aktiviti

Tarikh

1

Iklan permohonan KPLI Ambilan Januari 2011.

10 Oktober 2010

2

Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online).
Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.

11 Oktober 2010

3

Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).

24 Oktober 2010

4

Semakan online nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST.

08 November 2010

5

Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).

13 November 2010

6

Semakan online nama calon berjaya dipanggil temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).

03 Disember 2010

7

Temu duga KPLI Ambilan Januari 2011.
(Sila bawa bersama
Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).

13 hingga 24 Disember 2010

8

Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak
surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).

22 Januari 2011

9

Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan
Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).

31 Januari 2011